ปั้มน้ำ / Victoria Plus Pump

Victoria Plus Silent Pump / ASTRALPOOL
ปั้มรุ่นวิคตอเรียพลัส ไซเลนท์-ออกแบบใหม่ เสียงเงียบกว่าเดิมขณะเครื่องทำงาน

รายละเอียด

– Victoria Plus Silent Pump 1/2 HP 230 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 0.5 แรงม้า 220 โวลด์ 1 เฟส
– Victoria Plus Silent Pump 3/4 HP 230 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 0.75 แรงม้า 220 โวลด์ 1 เฟส
– Victoria Plus Silent Pump 1 HP 230 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 1 แรงม้า 220 โวลด์ 1 เฟส
– Victoria Plus Silent Pump 1.5 HP 230 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 1.5 แรงม้า 220 โวลด์ 1 เฟส
– Victoria Plus Silent Pump 2 HP 230 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 2 แรงม้า 220 โวลด์ 1 เฟส
– Victoria Plus Silent Pump 3 HP 230 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 3 แรงม้า 220 โวลด์ 1 เฟส
– Victoria Plus Silent Pump 3 HP 230/400 VII
ปั้มรุ่น วิคตอเรียพลัส ไซเลนท์ 3 แรงม้า 230/400 โวลด์ 3 เฟส