ตำแหน่งและการใช้งานมัลติพอร์ทวาล์ว

มัลติพอร์ทวาล์ว

*การใช้งานและสับสวิทช์มัลติพอร์ทวาล์ว ต้องปิดสวิทช์ปั้มน้ำก่อนทุกครั้ง เมื่อปิดแล้วให้กดวาล์วหมุนไปในตำแหน่งที่ต้องการ และให้เขี้ยวของวาล์วลงในช่องตำแหน่งวาล์ว*

ตำแหน่งต่างๆของมัลติพอร์ทวาล์ว

1. FILTER คือ น้ำผ่านเข้ามาในระบบการกรองแล้วถูกนำไปใช้งานหรือจ่ายเข้าสระทันที
2. BACK WASH คือ ระบบจ่ายน้ำล้างย้อนกลับแล้วจ่ายทิ้ง
3. RINSE คือ ระบบจะทำการกรองน้ำแล้วจ่ายทิ้ง และเรียงทรายในถังกรองหลังจาก Back Wash
4. WASTE คือ ระบบจะจ่ายน้ำทิ้งโดยไม่ผ่านการกรองหรือถังกรอง
5. RECERCULATE คือ การไหลของน้ำโดยไม่ผ่านการกรอง หรือระบบจะทำการหมุนวนน้ำโดยไม่ผ่านการกรองแล้วจ่ายเข้าไปในสระเลย
6. CLOSE คือ การปิดการใช้งาน มัลติพอร์ทวาล์วไม่มีน้ำไหลเข้า-ออก

ข้อคิด
– ตำแหน่ง Filter ใช้ในการกรองน้ำตามปกติ
– ตำแหน่ง Back Wash ใช้ในการล้างทำความสะอาดเครื่องกรองโดยไม่เปิดฝา
– ตำแหน่ง Waste ใช้ในการทำความสะอาดสระ ลักษณะดูดสิ่งสกปรกจากสระแล้วทิ้งไปเลย ไม่ผ่านการกรอง หรือกลับมาเข้าสระอีก
– Recerculate การปล่อยให้น้ำเกิดกระแสหมุนวนขึ้นภายในสระ ใช้ในการเติมสารเคมีลงไปแล้วต้องการให้ทำปฏิกิริยา โดยไม่ผ่านการกรอง
– Close คือ การปิดล้างทำความสะอาดเครื่องกรองโดยการถอดชิ้นส่วน
– Rinse ทำภายหลัง Back Wash เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำสกปรกถูกชำระล้างออกจากเครื่องกรองทางท่อน้ำทิ้งแล้ว