Cantabric Sand filter side mounted / ถังกรองทราย

Cantabric Sand filter side mounted Without Valve

ถังกรองทรายรุ่นแคนทาบริค ชนิดวาล์วข้าง

หมวดหมู่:

รายละเอียด

Cantabric filter side/M D.500 ( 20″ ) : 1-1/2″ Conns Without Valve

ถังกรองทรายรุ่นแคททาบริค ขนาด 20″ ข้อต่อ 1-1/2″ อัตตราไหล 9.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 100 ก.ก.

 

Cantabric filter side/M D.600 ( 24″ ) : 1-1/2″ Conns Without Valve

ถังกรองทรายรุ่นแคททาบริค ขนาด 24″ ข้อต่อ 1-1/2″ อัตตราไหล 14.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 150 ก.ก.

 

Cantabric filter side/M D.750 ( 30″ ) : 2″ Conns Without Valve

ถังกรองทรายรุ่นแคททาบริค ขนาด 30″ ข้อต่อ 2″ อัตตราไหล 21.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 300 ก.ก.

 

Cantabric filter side/M D.900( 36″ ) : 2″ Conns Without Valve

ถังกรองทรายรุ่นแคททาบริค ขนาด 36″ ข้อต่อ 2-1/2″ อัตตราไหล 30.0 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บรรจุทราย 550 ก.ก.

 

0 ก.ก.