คลอรีน AstralPool

คลอรีน AstralPool
สินค้านำเข้าจากประเทศสเปน มีให้เลือกใช้ทั้งแบบ คลอรีนเกล็ด คลอรีนผง และคลอรีนก้อน
ซึ่งมีจำหน่ายตั้งแต่ขนาด 5 กิโลกรัม 10 กิโลกรัม 25 กิโลกรัม และ 50 กิโลกรัม

รายละเอียด

Trichloroisocyanuric Acid