ไฟใต้น้ำ

ไฟหน้า ABS ขนาด 300 วัตต์ ไฟแบบแปะผนังขนาด 100 วัตต์ ไฟหน้าแสตนเลส มีทั้งเป็น Halogen และ LED มีทั้งแบบฝังและแบบตั้งพื้น