ระบบน้ำแร่/Mineral System

ทางเลือกใหม่ ปลอดภัยกว่า 100 %

อย่างที่ทราบกันดีว่าคลอรีนเป็นสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต เป็นสารก่อมะเร็งทางเลือกใหม่ก็คือ “สระน้ำแร่ธรรมชาติ” ที่ใช้เครื่องสร้างอิออนจากแร่บริสุทธิ์ของทองแดงและเงิน รวมถึงการใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคและกำจัดตะไคร่แทนการใช้เกลือและคลอรีน สะอาดปลอดภัย คุณภาพของน้ำในสระเหมือนน้ำดื่ม

สระน้ำแร่คุณภาพน้ำดื่ม ใส สะอาดปราศจากสารเคมี ปลอดภัยสูงจึงเหมาะตั้งแต่ เด็กทารกไปจนถึงการใช้งานร่วมกันกับสัตว์เลี้ยง