บันได สระว่ายน้ำ/Swimming pool ladder

Ladder บันไดลงสระ สำหรับสระว่ายน้ำ การออกแบบบันไดสำหรับขึ้น และ ลงสระ มีหลายรูปแบบ รวมถึงราวจับบันได เพื่อให้เหมาะสมกับสระ และประดับเพื่อความสวยงาม
บันไดสระว่ายน้ำ มีให้เลือกแบบทั้งมาตรฐาน AISI-304 และ AISI-316 เนื่องจากความทนทานต่อสารเคมีจะไม่เท่ากัน และราคาของ AISI 316 จะมีมูลค่าสูงกว่า
แบบบันไดที่นิยมใช้ในประเทศไทย มีอยู๋ 3 แบบ แต่ก็จะมีแบบ ฟรีสไตล์ ตามผู้ออกแบบอยู่บ้าง แต่ราคาจะค่อนข้างจะสูง
แบบที่นิยมใช้คือ รุ่น Standard, Mix , Muro