เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ/Heater-Heatpump

Heatpump , Heater , Pool Temper
เครื่องปรับอุณหภูมิสระว่ายน้ำ น้ำร้อน- น้ำเย็น เหมาะสำหรับสระโรงแรม บ่อสปา- ออนเซ็น ที่ต้องการให้อุณหภูมิน้ำคงที่ หรือ ให้ร้อน หรือ เย็น เป็นกรณีพิเศษ