ชุดเครื่องกรองติดปั๊ม/Filtration System

เหมาะสำหรับ บ่อปลา หรือ บ่อพอน และ สระน้ำขนาดเล็ก ที่ไม่ได้ติดตั้งระบบอย่างถูกวิธี โดยใช้หมุนเวียนน้ำ กรองน้ำให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นชุดกรองติดปั๊ม