เครื่องสร้างคลอรีนด้วยเกลือ Emaux รุ่น SSC-Mini

รายละเอียด

เหมาะสำหรับสระไม่เกิน 70 คิว*

Additional information

SSC-Mini

เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำขนาดไม่เกิน 70 ลบม.