เครื่องสร้างคอลรีนด้วยเกลือ/Salt Chlorinator

เครื่องสร้างคอลรีนด้วยเกลือ

ระบบน้ำเกลือ ( Salt Water )  เป็นระบบที่ใช้น้ำเกลือธรรมชาติ ( NAaCl = Sodium Chloride ) มาผ่านขบวนการ   Electrolytic Process  ของเครื่อง  Salt Chlorinator   มาทำการฆ่าเชื้อโรคในน้ำโดยเกิด  Sodium Hypochlorite และ Sodium Chloride ( NaCl )  ซึ่งเป็นเกลือธรรมชาติดั้งเดิม และน้ำเกลือเมื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคแล้วจะไม่สูญหายไปไหน จะเติมก็ต่อเมื่อมีการทำ Back Wash คือ ล้างเครื่องกรองหรือฝนตกจนน้ำล้นออกจากสระว่ายน้ำ หรือมีแดดจัด ดังนั้นการเติมเกลือจะเติมประมาณเดือนละ 1-2 ครั้ง และน้ำเกลือจะมีความเข้มข้นเพียง 0.3% เท่านั้นเอง (ประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำตาคน)

ระบบน้ำเกลือ นับเป็นระบบที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และยังเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังได้ดีอีกด้วย ( Mild Salt Water Has Therapeutic Benefits ) แต่อย่างไรก็แล้วแต่ระบบเกลือก็ยังต้องดูแลค่า PH ความเป็นกรดและความเป็นด่างของน้ำในสระ ซึ่งจะมีความเป็นด่างเพิ่มขึ้นเท่านั้น น้ำจะไม่มีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจากผลของการใช้น้ำเกลือผ่าน  Electrolytic Process